Delovanje društva


Delovanje društva

Društvo je nosilec pohoda »Od cerkvice do cerkvice«, vendar organizacija poteka v sodelovanju z vsemi društvi v kraju.

Skozi različne prireditve in projekte v prvi vrsti povezuje društva v kraju. S skupnimi močmi so bili izvedeni že številni projekti, ki so pripomogli k boljši prepoznavnosti kraja in pridobili smo pomembna priznanja, ki so potrditev (od zunaj), da je naše delo uspešno in na pravi poti.

Povezujemo in sodelujemo tudi z ostalimi turističnimi društvi, zvezami in organizacijami.

Društvo organizira različna izobraževanja, na razpisih pridobiva finančna sredstva za projekte, ki so pomembni za razvoj podeželske vasi.

V okviru društva je bila postavljena spletna stran www.polsnik.si,   za katero se zagotavlja ažurnost in urejenost.

ZAPISNIK OBČNEGA ZBORA 10.1.2014 - (poročilo o delu 2013 in program dela za 2014)